متربی کیست و چرا به او متربی گفته می شود؟ - بلموت آفابت


متربی کیست و چرا به او متربی گفته می شود؟

"متربی" یا همان عضو گروه تربیتی یک جوان و نوجوان دانش آموز است که در کنار ایفای نقش در خانواده و تحصیل در مدرسه به عضویت در گروه درمی آید و به انجام فعالیت های جانبی علاقه نشان می دهد.

متربی را در برخی ازفعالیتهای مشابه "عضوگروه"، "دانش آموز"، "فراگیر" و یا "نیرو" می نامند اما در این مطلب به دلیل رویکرد تربیتی و تشکیل گروههای "منربی محور" از آن به عنوان متربی یاد می کنیم.

متربی با عضویت در گروه تربیتی به دنبال آن است که به هویت اجتماعی دست یابد و در جمع گروه همسالان پذیرفته شود. پس در این میان، مربی موفق کسی است که بتواند زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای فرد را در گروه فراهم آورد، پیوند اعضای گروه را مستحکم نماید و در عین حال به گونه ای عمل کند که نوجوان در ایفای نقش های خانوادگی و انجام وظایف تحصیلی خود کوشا باشد.همچنین محتوایی که مربی در گروههای تربیتی به مخاطبانشان منتقل می کند معارف دینی و آموزه های اسلامی است و چون اسلام کلاً شامل سه مجموعه متفاوت یعنی، احکام، اخلاق و اعتقادات است لذا مربی باید بسته های آموزشی خاصی را با محوریت اینموضوعات از قبل طراحی کرده و در گروه ارائه نماید.

به دیگر سخن آنکه در کار تربیتی متربی محور، متناسب با سن مخاطب، مسائل احکام، اخلاق و اعتقادات به جامعه هدف منتقل می گردد. براین اساس تدوین، گردآوری و استفاده از جزواتی با این موضوع در واقع جزء لوازم و ضروریات اولیه کار فرهنگی به شمار می آید مباحثی که اصل محتواهای گروه را تشکیل می دهد و سایر موضوعات به نوعی زیرشاخه های این سه بخش به شمار می آیند. ازدیگر لوازم مربی گری در گروههای تربیتی، شناخت سیر مراحل تربیت یا فرایند تربیتی خاصی است که در این زمینه صورت می پذیرد.

در گروههای تربیتی مربی محور از شروع تاپایان سه مرحله اساسی دنبال می شود: اول مرحله جذب که معادل دعوت، فراخوان و عضوگیری در گروه است، دوم تثبیت که به معنای پایبندی عضو به تداوم حضور در برنامه ها به شمار می آید و سوم تربیت، رشد و تغییر رفتار و یا همان ایجاد سلوک رفتاری  در مخاطبان است که پس از طی مراحل قبلی بوقوع می پیوندد.


زمان: 2018-05-16 21:45:09